top of page
Container Yard

AES – Export

Current Situation

AES ACC is currently open for testing for all softwareproviders.
They can align with the Economic Operators (EO) who have completed the registration process and were able to register their callback address when to start the testing phase.

There are currently still about 11 open technical incidents.
Apart from those there are still several general cross-application and legal topics to be covered.
Concerning the emergency procedure a proposition was done and is currently at BE Customs side for the approval and publication.

More detailed information can be found in the FAQ below.

 • Where to send the registration form ?
  If your softwareprovider is doing the registration for you, you can contact them for further follow up. they will be the ones who can provide you the details concerning the callback as well. If you have to take care of the registration process yourself you can mail it to : plda.helpdesk@minfin.fed.be or idms.helpdesk@minfin.fed.be
 • If customs is still performing changes currently in the test-system,....how can we be sure that the versions put into production are stable ?
  We cannot unfortunately, this makes it very hard for economic operators to test.
 • What about T2L? Did we need an extra registration with ACP ?
  No B2B messages are foreseen. so interaction with your customs software is not possible. Only via the website > for that you need to assign the correct people the correct roles.
 • How does CRNSP evaluate a successful test? Is getting an MRN seen as success or have these test been validated by end-users as being in line with their expectation?
  For each stream there has been a scenario list depending on the application. AES for example had about 80 scenario's in total, also negative testing - depending on the outcome it can be MRN , 599 (exit confirmation) or others like cancellation confirmation. IDMS obviously has more scenario's due to the fact that calculations also play a larger role there. The different scenario's have been listed up together with the softwareporviders and certain economic operators.
 • What about the AES deadlines?
  CRSNP is in continuous contact with BE Customs. Despite the fact that we requested to be involved in the deadline decission making, we never had - so far - any input in what was published. New dates are published here: https://financien.belgium.be/sites/default/files/Customs/Ondernemingen/Applicaties/MASP/MASP_BE_Timeframe_28May2024.pdf We recognize that there is already a lot done on the technical side of the application (especially for AES). However there are still a lot of surrounding factors to be fulfilled especially concerning: - legislation questions - emergency procedure - training of helpdesk and customs agents in the field - correct documentations are missing this needs to be taken into consideration for economic operators to make a decision on the date of go live.
 • Where can I find the error codes ?
  Depending on the type of error you should be able to find it in one of these 3 documents below. - VRE application errors - General application errors - European business rules updated on 02/07/2024
 • Where can I find the codelists?
  For Eurean codes we happily refer you to the European website where you can download those in an XSD format: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/rd/rd_download_home.jsp?Lang=en In case you want to quickly find a readable version in PDF, the Irish memberstate has made some decent documentation available here: https://www.revenue.ie/en/online-services/support/software-developers/documents/aes/aes-codelists.pdf
 • What is the transition period ?
  The transition period starts from the moment that AES is going live in production in BE and runs until the last EU member state has made the switch to AES. Currently this date is technically set to 02/01/2025 (however this can be shifted depending on the readiness of other member states). Reason is that till that time we have to stick to certain rules that apply to the country with the lowest settings. for example your description of goods will be shortened to a specific number of digits, until the transistion period is finished because one of the member states can only receive this limited number. Once everyone is transferred the number of digits will be extended to what is agreed EU wide. Same applies to certain documents that have to be mentioned on item level during transition phase and on shipment level after transition period.
 • How do we receive export confirmation (599), Cancellation decission (509) Amendment decission (506) or Risk decission (560) in test environment ?
  For all those messages a manual intervention from BE Customs is required (like in real life). If you are a CRSNP member you can send a mail with your MRN / LRN and correlation ID towards Raisha Demeester. If you are not a CRSNP member you can forward the same information to the Helpdesk who will guide your request towards the project team.
 • How can we test Risk & Control messages?
  By adding the name "Philippe" 1 uppercase / rest lowercase in the exporter name. do not use an EORI. This will make sure that your export declaration arrives in the control worklist.
 • What about the UNLO codes and types ?
  Currently we gathered the following information for AES: type A = other customs locations like quays, customs offices, customs warehouses,.. type B= always in combination with permit 4005 Type C = always in combination with permit 4006 Type D = other (should not be used for AES) updated 30/05/2024
 • What about the emergency procedure ?
  Een noodprocedure kan aangevraagd worden door een Economic operator die problemen heeft met zijn eigen applicatie of internet verbinding, maar kan ook opgelegd worden door de overheid in geval van een probleem met de overheidssystemen. Voor beide situaties geldt : een noodprocedure dient toegekend te worden door de helpdesk met een specifiek nummer. - Bij een algemene noodprocedure volgt er een algemene communicatie - Bij een EO specifieke enkel naar de betrokkene : hier volgt ook altijd een einddatum die gerespecteerd moet worden. Voor wie het technisch mogelijk is, gaat de voorkeur uit om terug via PLDA te werken, zodat men daar alle functionaliteiten kan blijven benutten. Voor we dit niet mogelijk is, blijven de bepalingen van de oude noodprocedure van toepassing: het is een volledig papieren procedure. Waar afdrukken nodig zijn, wordt in de mate van het mogelijke het oude formaatgebruikt. Voor wie dit niet mogelijk is, kan ook het nieuwe formaat worden gebruikt. Zodra 1 van de geconnecteerde systemen van AES niet werken (PLDA, NCTS, PN/TS, EMCS) volgt er een volledige noodprocedure met vermelding van dat systeem. Bedrijven die geen dergelijke goederen hebben (bijvoorbeeld EMCS ligt platmaar geen excise goederen) moeten uiteraard op de normale wijze verderblijven werken. Als de VRE niet werkt volgt ereen volledige noodprocedure Als Seda of controlemechanismen niet werken > blijven deze hangen in het systeem tot het opgelost is. In deze gevallen kan er een manuele vrijgave bekomen worden na aanvraag via de helpdesk voor AES, Intern wordt bij de douane afgestemd wie hiervoor verantwoordelijk is en op basis van welke criteria een vrijgave gegeven kan worden Voor NCTS is er een fallback procedure (die niet kan toegepast worden voor de andere systemen) Voor IDMS is er GEEN manuele vrijgave mogelijk In geval van noodprocedure moeten ALLE declaraties nadien alsnog door het systeem gestuurd worden. Hiervoor is geen specifieke vergunning buffering voor nodig. Echter moeten deze voorzien zijn van de noodprocedure code als supporting document type 1NPS Declaraties voorzien van deze code zullen door risico en controle apart behandeld worden aangezien er geen fysieke controle meer kan uitgevoerd worden Eventuele betalingen zullen pas afgehandeld worden wanneer de declaraties door het systeem verwerkt werden(dus na afloop van de noodprocedure) Voor het berekenen van de eventuele betalingen gelden volgende data (voor eventuele exchange rates etc.) Voor AES date of preparation Voor IDMS date of acceptance Beide datums kunnen in deze gevallen dus in het verleden liggen, voor alle duidelijkheid dit is de datum waarop de declaratie in het douanesysteem terecht gekomen zou zijn, als er geen noodprocedure van kracht was. De noodprocedure geldt enkel voor DRINGENDE zendingen, prélodge declaraties behoren daar niet toe. In het geval een pré-lodge zending is aangemaakt en de Presentation notificatie niet kan gebeuren omwille van noodprocedure dan moet: Een “normale” declaratie aangemaakt worden (import of export) De pré-lodge declaratie gecanceld worden door de EO of de pré-lodge declaratie zal vanzelf vervallen na 30 dagen omdat er geen PN aan werd gemaakt Specifiek voor noodprocedure bij de Economic operator: De eerste optie indien mogelijk qua aantallen is ALTIJD om de webapplicatie te gebruiken voor dringende zendingen. Indien mogelijk terug schakelen naar PLDA. Om blokkeringen in hetbuitenland of de haven te vermijden bij EO-specifieke noodprocedure kan deXML van de declaratie doorgestuurd worden naar de helpdesk, die deze dan manueel in het douanesysteem zal inlezen (dit werkt enkel indien de economic operator verbindingsproblemen heeft, niet als zijn database of applicatie plat ligt) maar dit garandeert dat er een MRN is bij aankomst. 1ste fase (voor de excel er is) In geval van noodprocedure bij AES: * document NIET insturen > later insturen met document 1NPS en correctereferentie => 1 referentie voor volledige NPS * document uitprinten (zelf) en doorgeven aan regionaal kantoor (op papierof via mail, idem aan hoe je het op vandaag zou doen) > wachten / bellen voor “OK” voor vertrek 2A fase zodra de excel er is : (gelijktijdig met fase 2B - beiden zijn mogelijk) In geval van noodprocedure bij AES: * document NIET insturen > later insturen met document 1NPS en correcte referentie => 1 referentie voor volledige NPS * document in excel (formaat zoals ze vragen) doorgeven aan regionaal kantoor (via mail) > wachten / bellen voor “OK” voor vertrek 2B fase europees: (BCP) (gelijktijdig met fase 2A - beiden zijn mogelijk) In geval vannoodprocedure bij AES: * document NIET insturen > later insturen met document 1NPS en correcte referentie => 1 aparte “MRN NPS” = BCP referentie per document. è dit zou dan moetentoegelaten / gekend zijn bij andere lidstaten en in de havens. * document in excel (formaat zoals ze vragen) doorgeven aan regionaal kantoor (via mail) > wachten / bellen voor “OK” voor vertrek Vragen bij Noodprocedure: - Wat met het scenario dat er een aangifte in AES werd ingestuurd en dat deze niet wordt gevalideerd maar ook geen error terug komt? Bugs moeten ingediend worden bij de helpdesk - Wat met aangiftes die wel gevalideerd wordt maar waarvoor de vrijgave niet volgt? Deze wachten op een reactie van het risico en controleproces. Indien deze al te lang blijven open staan, kunnen deze ook worden ingediend bij de helpdesk. Er gaan afspraken moeten worden gemaakt hoe lang een redelijke termijn is om hiermee te wachten, maar dat gaan we al doende moeten ondervinden. - Wie contacteren we bij errors of technische problemen? Communicatie bij problemen in productie gaan sowieso altijd naar de helpdesk. Terugkerende vragen in test blijven via CRNSP verlopen, de documentatie moet wel zo snel mogelijk gecommuniceerd worden door FODFIN. - Wat met de lokale kantoren? In verband met de noodprocedure moet eerste de helpdesk worden gecontacteerd, die dan de lokale kantoren op de hoogte brengen - Er zijn economic operators die momenteel geen vergunning buffering bij noodprocedure hebben. Als ze dan overschakelen en AES ligt plat moeten ze dan aangezien ze overgeschakeld zijn geen vergunning hebben? Nu er van iedereen verwacht wordt dat er gebufferd wordt, valt de vereiste om een vergunning te hebben om te bufferen, inderdaad weg. Dit is van toepassing voor iedereen die nog geen vergunning voor buffering had in het oude systeem. Wie ze wel al had, blijft ze op dezelfde manier gebruiken. - We gaan er eigenlijk vanuit dat dit enkel zo zal zijn tot de excel (binnenkort) gepubliceerd is, fan kunnen we wel gebruik maken van 1NPS en “binnen AES” blijven door ze nadien in te sturen? Dat klopt. Van zodra de tekst finaal is afgeklopt en goedgekeurd door de betrokken diensten, wordt die gepubliceerd. De huidige papieren noodprocedure dient enkel om die periode te overbruggen. - Wat met zendingen die ingestuurd zijn zonder 1NPS (bij het begin van de nooodprocedure) en bvb wel een correlation ID hebben gehad maar ergens in de loop vast zitten. Moeten die nog aangepast worden? Moet het 1NPS document nog toegevoegd worden ? of mogen die gewoon zo door. En kunnen we technisch nadien het 1NPS document nog aanvullen ? Documenten kunnen nadien nog worden toegevoegd worden via een amendement. Opgelet: dit mag niet gebruikt worden voor goederen die onder controle staan. En zolang goederen onder controle staan, kunnen er ook geen documenten worden toegevoegd. - Worden de inzendingen met 1NPS gechecked (de referentie die daarbij hoort) stel je stuurt bvb in met de NPS referentie van vorige keer (per ongeluk) – komt hier dan een foutmelding op terug ? Hier gaan we geen technische controle op doen. - Wat met de periode tot buffering, hoe lang nadat NPS is afgelopen mag er nog gebufferd ingestuurd worden? Zijn dat x aantal uren ? x aantal dagen? Wat met weekends? Kwestie van eventuele pieken te vermijden en in de “rustige momenten” de achterstand te kunnen wegwerken. Moet nog beantwoord worden ! De nieuwe noodprocedure wordt zo snel mogelijk afgerond en gepubliceerd. Tot die tijd wordt er zo veel mogelijk ingezet op business as usual. *** onder voorbehoud van publicatie door BE Customs /FODFIN ***
 • What about AES web ?
  The first step is onboarding Access Managers This can be done by informing the helpdesk on who is responsible for your company, by providing them the following information: Name Company BCE # CBE (Crossroads Bank for Enterprises) / CBE (Crossroads Bank for Enterprises) / BCE (Banque Carrefour des Entreprises) / KBO number of the company National Register # With this information the helpdesk can add those users so called (Access Manager) to be registered in the IAM system and are will then be able to activate their first registration with their ID. once this is done - or if your company already has an access manager - you can move on with the next steps: Next step Role assignment : The access manager is now able to assign the role "FPS FIN Customs & Excise Internal Company Designation" property "Customs formalities" to the end-user(s): TEST: https://iamapps.int.belgium.be/rma PROD: https://iamapps.belgium.be/rma The onboarding process can proceed. For Belgian users, it's important to note that they all potentially exist, as all Belgians have access to CSAM through their EID, regardless of the environment. FEDIAM takes the info from CSAM/BOSA. The access manager is required to follow below procedure when assigning roles to end-users. NL: https://www.loginhulp.be/44.php FR: https://www.aideacces.be/44.php IMPORTANT: for the first connection to the TEST (INT / ACC) environment, it is mandatory that users (access manager and end-user) use their electronic identity card (EID) to connect otherwise it risks creating a corrupt profile. In such cases, please submit a ServiceNow ticket to the helpdesk or send an email to servicedesk.dto@bosa.fgov.be to ask them to reset their TEST profile. Please be aware that all actions related to the individuals mentioned concerns to the TEST environment. Consequently, when accessing PROD, certain steps will need to be repeated. However, most companies typically already have Access Manager Role set up in PROD, so this aspect will not require duplication. Nevertheless, the role assignment by the access manager to the end-user(s) will need to be performed again, but this time in the PROD environment. Finally Access to AES web: if everything is set up, the EO can connect to the AES web application shown below. ACC: https://aes-export.acc.minfin.be PROD: https://aes-export.minfin.fgov.be
 • Are mixed shipments still possible ?
  Yes mixed shipments for example 10.00 (export) and 31.71 (from bonded warehouse) in 1 export declaration are still possible. However as soon as there is one bonded warehouse item in your declaration, you must add the 4006 permit on header level, despite it is not relevant for all items
 • Where can I find technical data, MIG, XSD?
  All technical information coming from BE Customs is published on their website: https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/applicaties-da/aes/aes-export Datasets can be found here: https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/aangiften-kennisgeving-douanestatus/gegevenssets
 • What are the AES URL's where we need to address our B2B Communication ?
  AES ACC : https://wsapi-a.minfin.be/AES/EXPORT/OAU/b2b/v1/declaration https://wsapi-a.minfin.be/AES/EXPORT/OAU/b2b/v1/declaration/invalidate https://wsapi-a.minfin.be/AES/EXPORT/OAU/b2b/v1/declaration/amend https://wsapi-a.minfin.be/AES/EXPORT/OAU/b2b/v1/declaration/present AES PROD: https://wsapi.minfin.fgov.be/AES/EXPORT/OAU/b2b/v1/declaration https://wsapi.minfin.fgov.be/AES/EXPORT/OAU/b2b/v1/declaration/invalidate https://wsapi.minfin.fgov.be/AES/EXPORT/OAU/b2b/v1/declaration/amend https://wsapi.minfin.fgov.be/AES/EXPORT/OAU/b2b/v1/declaration/present
 • You did not receive the expected message reply on your export communication, what now?
  You have send out an Export Declaration 515 but did not receive a reply. Step 1 : Did you receive a correlation ID? if yes this means your message was received by customs. > go to the next step if no, this means your message did not reach BE customs, please check your credentials and your communication. Step 2: You did not receive any functional message: if you did not receive any of those you can try receiving the last message via the pulling mechanisme. if this works it means there might be something wrong with your callback registration /set-up to receive answers automatically. (you can check this via the self-service portal, check the registration and on-boarding topic) Step 3: Did you receive any functional message via callback or pulling mechanism. in case you received a 556 functional error: solve the error and resend your export declaration. in case of release you can proceed to ask for the 599 (Exit confirmation )with manual intervention if you do not manage to identify where it went wrong gather the following information: - correlation ID - MRN / LRN - date and time of the sending as a CRNSP member you can forward this to Raisha Demeester non-CRSNP members forward this to PLDA helpdesk
 • What goods accounting systems will be written off by AES and how?
  can be tested: AES can write-off: * EMCS with code C651 refering to ARC number * TSD with code N337 with MRN number * IDMS with code NMRN refering to the Import MRN number cannot be tested yet: * NCTSP5 with code N820 or N821 refering to MRN number * PLDA with code NMRN refering to the Import G+MRN number *PLDA with code N337 for CUSCAR, CIR , Sato lyst ==> the reference is a combination depending on the type with * in between write-off / goods accounting kept by BE customs is not required for : - private customs warehouses (type U) ==> always use type NCLE - Economic operators using (EIDR) entry into the records for more information see the detailed document info added 30/05/2024
 • How will AES write-off to goods accounting work?
  In the XML there are the following fields for the previous document: typeOfPackages numberOfPackages measurementUnitAndQualifier quantity Rule EXBE025 applies to: Both normal export declarations as well as supplementary declarations that contain one of the following codes N337, N820 of N821 will trigger the write-off from NCTS or temporary storage and must be filled in. According to this information: IF /*/ExportOperation/additionalDeclarationType IN {'A', 'D', 'X', 'Y','U'} THEN FOREACH /*/GoodsShipment/GoodsItem/PreviousDocument IF ./type IN {'N337', 'N820', 'N821'} THEN ./goodsItemNumber is REQUIRED AND ./typeOfPackages is REQUIRED AND ./measurementUnitAndQualifier == 'KGM' AND ./quantity is REQUIRED AND ./quantity > 0 ENDIF ENDIF If you have goods however that did not came in via transit or temporary storage (for example created within EU) you will not have this as a previous document. The type of packages that are allowed to be used belong to Code list CL017 There is no documentation provided by customs for write-off currently. Also the question on how to handle differences in granularity have not been answered. f.e. incoming 1 pallet with 1000 pieces in (bruto weight 1015 kg) ==> outgoing 10 pallets of 100 pieces = each 115 kg --> will give a difference in that case we will need to write off 1150 kg, which is 13% more than what came in, so the document will already be closed. 1 barrel of 200 liters of chemical fluid incoming bruto weight 210 kg ==> outgoing 199 glass bottles of chemical fluids bruto weight 199 x 1,7 kg = 338,3 kg (mind the loss while filling up the bottles)
 • What about the EXS declaration? Route and EORI of transporter ?
  The AES system is designed this way to be a combination of A1 dataset (EXS) + B1 Dataset (Export with security type 2) There is no technical solution foreseen to split up both declarations, since EXS is still in PLDA and Export declaration is in AES. Mind that this means that for these 2 elements the declarant is suddenly responsible ! - A1 - G.E. 16 12 000 000 Route : Declarants do not always know the route / what in case it is not correct and the goods do pass via f.e. RU. (mind the legal responsibility) Alternative solution would be to create an NCTS declaration after your AES declaration in order to assure the transport until the border. - A1 - 13 12 000 000 - EORI forwarding agent : G.E. 13 12 017 000 (Identificatienummer of the forwarding agent) ==> not filing this is not giving errors in BE (currently) it does however in NL. mind that not all transporting companies have an EORI number, third country transporting countries never have an EORI number - not clear what should be done in this case. info added 29/05/2024
 • What is message (CD595C) = reception of status response ?
  Message 595 = this will be sent as an acknowledgement when there is still a manual action to be done by BE Customs. you will receive this in case of : - amendment - cancellation
 • Where can I find the printing guidelines?
  There is a print available on the AES web interface for your export declaration. However if you work B2B you can also print your own document, this also applies f.e. In case of emergency procedure, when you cannot reach AES Web.
 • B2B print: With the current PLDA-system EO could get an email with a pdf-print when a declaration was released. This often helped us when B2B-communication was not fully working (e.g. response messages not working properly).....this facilitation will be abandoned?
  Currently there is no e-mail print for B2B foreseen. The only way to receive the print is to fetch it declaration per declaration from the AES web environment.
 • What about SBA (System Based Approach)
  Companies with System Based Approach will receive the same treatment in AES as currently is in PLDA.
 • What about goods in bulk?
  Bulk and non-bulk goods may never be in the same declaration. no packaging allowed for bulkgoods (logically) - write-off will happen based on weight
 • What about the IDMS deadlines?
  CRSNP is in continuous contact with BE Customs. Despite the fact that we requested to be involved in the deadline decission making, we never had - so far - any input in what was published. New dates are published here: Algemene informatie - MASP | FOD Financiën (belgium.be) We recognize that there is already a lot done on the technical side of the application. However, there are still a lot of surrounding factors to be fulfilled such as: Stability of the test system; All businness rules, conditions and errors stable and clear; Intergration with all modules involved such as Risk and Controle and TarBel; Legislation questions; Emergency procedure; Training of helpdesk and customs agents in the field; Correct and extensive documentation. This needs to be taken into consideration for economic operators to make a decision on the date of go live.
 • Can economic operators test?
  It is technically possible to test. There are, however, some important remaks to consider before deciding whether to test at this point in time: As indicated in the above summary and the clarification of the must haves before a go-live deadline there are a lot open questions and problems. If there would be widespread testing at this point, the customs helpdesk and customer services of software providers will be flooded with questions. The registration process for the ACC environment is quite complex and time consuming. E.g. your EORI would have to be registered and accounts for payments would have to be set up seperately. The system on FOD ICT has only two environments: DEV and PROD. It is customary to set up another environment in between which can be kept somewhat stable for testing by only releasing every few weeks. This is not the case in the current test environment, where all releases from development are directly available. Concretely this means that one day you will get answer A from the system and the next it will be answer B. This is making testing very hard, even for those in constant communication with the FOD ICT team.
 • Centralised clearance import in Belgium. When is the go live and how to proceed with this ?
  Currently this is not planned before 2025
 • You use transactional import f.e. into free circulation (40-00) and e-globalisation for special customs procedures. Does that mean we will have to connect to 2 different systems (PLDA and IDMS) ?
  Yes, you will be connected to PLDA for e-glob and to IDMS for transactional communication. Softwareproviders will foresee this. However: don't forget your "old" certificates for PLDA need to remain in place as well as your "old" callback addresses. Since this will be 2 completely different paths of communication.
 • write off NCTS via 7100 IDMS H2 : on header level or on article level ?
  All write off will be on item level based on the previous document in the unit KGM or in the unit that it has been broad in originally. in case of bonded warehouse : only for Public warehouses - not for private warehouses
 • is the print also available for IDMS on IDMS web like they are for AES on AES web?
  Currently not, this also means we cannot give any input on the structure yet. But the goal is that they will also be available there.
 • What about the NCTS5 deadlines?
  For the latest communication of BE Customs concerning the predetermined dates: https://financien.belgium.be/sites/default/files/Customs/Ondernemingen/Applicaties/MASP/MASP_BE_Timeframe_28May2024.pdf
 • Where can I find the technical message specifications (MIG)?
  The MIG is published on https://financien.belgium.be/sites/default/files/Customs/Ondernemingen/Applicaties/technische-documentatie/NCTS/NCTS%20DEV%20Message%20implementation%20guide%20v0.1.9.docx This document contains a description of all the messages that will be send to and from the customs authorities. In this document several other documents are embedded e.g.: - Data mapping NCTS4 vs. NCTS5 - XSD files - Excel files with rules and conditions - Link to code lists - Instructions for the follow letter
 • Where can I find the error codes ?
  The business rules, technical rules, sequencing rules, conditions and BE rules are embedded in the MIG document
 • Where can I find the code lists?
  The code lists can be downloaded from the website of the EU: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/rd/rd_download_home.jsp?Lang=en Choose "NCTS5" as domain in the dropdownbox and download the XML file There are also some national code lists: the are published on https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/applicaties-da/technische-documentatie-0/ncts/ncts-p5 -> the lists are at the very bottom of the page
 • What is the transition period?
  The transition period starts from the moment that NCTS5 is going live in production in BE and runs until the last EU member state has made the switch to NCTSP5. Currently this date is technically set to 02/01/2025 (however this can be shifted depending on the readiness of other member states). Reason is that till that time we have to stick to certain rules that apply to the country with the lowest settings. for example your description of goods will be shortened to a specific number of digits, until the transistion period is finished because one of the member states can only receive this limited number. Once everyone is transferred the number of digits will be extended to what is agreed EU wide. Same applies to certain documents that have to be mentioned on item level during transition phase and on shipment level after transition period.
 • How do we receive cancellation decision (IE009)?
  For cancellation (= invalidation) decisions you have to send an email with your question to the NCTS helpdesk (ncts.helpdesk@minfin.fed.be)
 • What about the location of the goods type ?
  For NCTS5 only location type C (approved location) in combination with identification type U (= UN Locode) can be used. In data element unlocode you have to mention the location code. Attention: the data element unlocode needs to contain the full location code known by the customs authorities. This is not a "real" 5-digit unlocode. You have to use the sames location codes as used in NCTS 4 e.g. location code for approved location, rto, ...
 • What about the emergency procedure?
  CRSNP had a meeting with all application managers and based on this meeting a proposal for the emergency procedure has been provided. We are awaiting remarks, additions and finally the approval by BE Customs. (document submitted on 17/05). Once approved details will be published here.
 • What are the URLs where we need to address our B2B Communication ?
  The URLs are published on https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/applicaties-da/technische-documentatie-0/ncts/ncts-p5
 • You did not receive the expected response message on your declaration, what now?
  You have send out an NCTS Declaration but did not receive a reply. Step 1 : Did you receive a correlation ID? if yes this means your message was received by customs. > go to the next step if no, this means your message did not reach BE customs, please check your credentials and your communication. Step 2: You did not receive any functional message: if you did not receive any of those you can try receiving the last message via the pulling mechanisme. if this works it means there might be something wrong with your callback registration /set-up to receive answers automatically. (you can check this via the self-service portal, check the registration and on-boarding topic) Step 3: Did you receive any functional message via callback or pulling mechanism. in case you received a technical or functional error: solve the error and resend your export declaration. if you do not manage to identify where it went wrong gather the following information: - correlation ID - MRN / LRN - date and time of the sending as a CRNSP member you can forward this to Peggy Cole (pc@organi.be) non-CRSNP members forward this to NCTS helpdesk (ncts.helpdesk@minfin.fed.be)

Your Contactperson

Raisha Demeester

r.demeester@promercia.be

20240420-DSC_7690.jpg
bottom of page